Tenderska dokumentacija “Nabavka plina za potrebe TTU energetik d.o.o. za 2024. godinu”

Budite uvijek obaviješteni...

Tenderska dokumentacija “Nabavka plina za potrebe TTU energetik d.o.o. za 2024. godinu”

Potencijalni ponuđači, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je da upišete vaše kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj i email adresu), čime potvrđujete ispravnost unesenih podataka.  Vaši podaci su registrovani u našoj bazi podataka i koriste se isključivo u svrhu obavještavanja o eventualnim izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije. Ova tenderska dokumentacija sadrži odgovore na pitanja potecijalnih ponuđača.

Obavještenje i Poziv za dostavu ponude- Nabavka plina za 2024. godinu_compressed