Program aktivnosti i mjera na provođenju preporuka finansijske revizije TTU energetik d.o.o. Tuzla za 2020. godinu koju je izvršio Ured za reviziju institucija FBiH

Budite uvijek obaviješteni...

Program aktivnosti i mjera na provođenju preporuka finansijske revizije TTU energetik d.o.o. Tuzla za 2020. godinu koju je izvršio Ured za reviziju institucija FBiH