O nama - TTU energetik d.o.o.

O nama

Historijat naše kompanije

Historijat

Solana u Kreki 1932. godine. Stavljena je pod Upravu državnog monopola u Beogradu. Jedan od razloga za tu odluku ležao je u namjeri tadađšnje vlasti da uz Solanu u Kreki formira službu koja će organizirati šira istraživanja nafte i soli na tuzlanskom području.

Tada se smatralo da ispod Majevice ima gasa i nafte. Zato Uprava državnog monopola 1932. godine osniva Sekciju za dubinske istražne radove za naftu i sol. 1934. godine počinju istraživanja u Slavinovićima.

Zbog toga 1936. godine UDM u Blaževici kod Solane gradi radioniki prostor za održavanje i izradu uređaja i opreme. Taj dan se smatra kao nastanak naše tvornice.

Kroz svoju historiju ova tvornica je mijenjala svoje ime, ali je bivala sve veća i sofisticiranija. U početku se zvala Mehanička radiona da bi 1959. godine ona prerasla u Industrija rudarskih mašina (IRM).

Krajem 1962. godine IML se integrisao sa Livnicom i Tvornicom poljoprivrednih sprava “Lipos” iz Tuzle i ova nova tvornica dobija ime Industrija mašina i Livnica (IML).

Godine 1969. dolazi do integracije IML-a u Energoinvest  da bi 21.5.1970. podijeljen u dvije tvrtke  Tvornicu transportnih uređaja TTU i Tvornicu peći.

Za sve ove godine TTU se razvijao u jedan veliki i respektabilni kolektiv. Njegovi inžinjeri i tehničari su bili prisutni kod svih većih investicija koje su se ostvarivale u bivšoj Jugoslaviji kao projektanti i konstruktori.

Osnivanje TTU energetik d.o.o.

Nakon Odluke usvojene na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 08. septembra 2016.godine i Odluke koju su dioničari Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići usvojili na sjednici 10.oktobra 2016.godine, stečeni su uslovi za potpisivanje Ugovora o formiranju privrednog društva Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, čiji su osnivači JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići.

Ugovor o formiranju privrednog društva Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla, u Termoelektrani „Tuzla“ u četvrtak, 13.oktobra 2016.godine, potpisali su Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i dr. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju, a za RMU Banovići dr. Munever Čergić, direktor i Zlata Junuzović, izvršna direktorica za pravne poslove.

Odlukama donesenim na skupštinama dioničara JP Elektroprivreda BiH i RMU Banovići utvrđena je i vrijednost osnovnih uloga osnivača.

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo u osnivanje društva ulazi sa 80% vlasništva, dok će 20% osnovnog kapitala biti u vlasništvu RMU Banovići d.d. Banovići.