Tenderska dokumentacija “Usluga tople vulkanizacije trake PA 2800/4 (6+3) x B=1800 mm sa opremom i stručnim licima”

Budite uvijek obaviješteni...

Tenderska dokumentacija “Usluga tople vulkanizacije trake PA 2800/4 (6+3) x B=1800 mm sa opremom i stručnim licima”

Potencijalni ponuđači, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je da upišete vaše kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj i email adresu), čime potvrđujete ispravnost unesenih podataka.  Vaši podaci su registrovani u našoj bazi podataka i koriste se isključivo u svrhu obavještavanja o eventualnim izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije. Ova dokumentacija sadrži dodatnu dokumentaciju koju možete preuzeti klikom na link ispod.

Dodatna dokumentacija

 

[email-download download_id=”3262″ contact_form_id=”390″]