Tenderska dokumentacija “Nabavka okruglog čelika prema specifikaciji II”

Budite uvijek obaviješteni...

Tenderska dokumentacija “Nabavka okruglog čelika prema specifikaciji II”

Potencijalni ponuđači, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je da upišete vaše kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj i email adresu), čime potvrđujete ispravnost unesenih podataka.  Vaši podaci su registrovani u našoj bazi podataka i koriste se isključivo u svrhu obavještavanja o eventualnim izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije. Ova tenderska dokumentacija sadrži izmjenu i dopunu koju možete preuzeti klikom na link ispod.

Obavještenje 13.11.2020.

 

Obavještenje

 

Dopuna