Tenderska dokumentacija “Montaža uzdužnih sekcija na PK Turija RMU Banovići”

Budite uvijek obaviješteni...

Tenderska dokumentacija “Montaža uzdužnih sekcija na PK Turija RMU Banovići”

Potencijalni ponuđači, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je da upišete vaše kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj i email adresu), čime potvrđujete ispravnost unesenih podataka.  Vaši podaci su registrovani u našoj bazi podataka i koriste se isključivo u svrhu obavještavanja o eventualnim izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije.

[email-download download_id=”2166″ contact_form_id=”390″]