Javni poziv za angažovanje 2 (dva) izvršioca na poslovima razvoja i projektovanja/konstruisanja transportnog sistema u sklopu rudarskog polustacioniranog drobiličnog postrojenja

Budite uvijek obaviješteni...

Javni poziv za angažovanje 2 (dva) izvršioca na poslovima razvoja i projektovanja/konstruisanja transportnog sistema u sklopu rudarskog polustacioniranog drobiličnog postrojenja